X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

E-Ticaret Kampanya Yönetimi

AnasayfaYazılarE-TicaretE-Ticaret Kampanya Yönetimi

E-ticaret siteleri herhangi bir ürünü ya da hizmeti son kullanıcıya ulaştırmak amacıyla kullanılan bir aracı konumundadır. Nihai hedef, satış yapmaktır. E-ticaret sistemlerinde optimizasyonların, otomasyonların ve entegrasyonların temel amacı da satış hedeflerine hizmet etmektir. Satış odaklı bir diğer e-ticaret uygulaması da e-ticaret kampanya yönetimidir. Adından da anlayabileceğiniz gibi e-ticaret siteleri vasıtasıyla düzenlenen kampanyaların planlanması, kurgulanması ve uygulanmasını içeren yönetsel bir süreçtir.

Kampanyalar, e-ticaret sitelerinin kârlılıklarını artıran bir satış stratejisidir. Online satışlarını artırarak işlerini büyütmeyi hedefleyen e-ticaret firmaları, site trafiğini artırmak ve muhtemel ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştürmek amacıyla çeşitli kampanyalara başvurmaktadır.

Doğru zamanda doğru yöntemlerle uygulanan ve doğru geliştirilen kampanyalar, ziyaretçileri potansiyel müşteri yapar ve veri tabanındaki müşteri sayısını artırmaya yardım eder. Yüksek bir dönüşüm oranı yakalamayı sağlayan e-ticaret kampanyaları, e-ticaret sitesinden ürün ya da hizmet satın alma eğilimini de artırır.

E-Ticaret Kampanyalarının Avantajları

E-ticarette kampanyaları, sıklıkla müracaatlan bir satış yönetimidir. E-ticaret kampanyalarının kanaat aşamasından uygulanmasına kadar tüm sürecin yönetiminde satış hedeflerine odaklanılmalıdır. Kampanyaların kurgulanması kadar yönetimi de büyük önem arz eder.

E-ticaret kampanyalarının başlıca üstünlükleri şunlardır;

• Marka ve ürün bilinirliğini artırır.

• Ürün tanıtımlarını yapma fırsatı verir.

• Stoklarda birikmiş ürünlerin satışına yardım eder.

• Tüketicilerle etkili bir etkileşim sağlar.

• Site trafiğinde gözle görülür artışlar sağlar.

E-Ticaret Kampanya Yönetimi Stratejileri

E-ticaret sitelerinde tasarlanacak kampanyaların bir takım stratejilerle hayata geçirilmesi gerekir. E-ticaret kampanya yönetimi bütün bu stratejilerin tümcül bir bakış açısı ile ele alınmasını ve nihayet kampanyanın başarı ile sonuç vermesini sağlar. Kampanya hedeflerine ulaşmak için etkili bir kampanya yönetim stratejisi uygulanmalıdır.

E-ticaret kampanyaları yönetiminde ele alınan ve dikkat edilmesi gereken stratejiler şunlardır;

Kampanya stratejisi: E-ticaret kampanyaları ölçülebilir özellikte tasarlanmalıdır. Kampanyanın odağında müşteri olması gereklidir. Potansiyel müşteri kazanmaya yönelik bir kampanya stratejisi belirlenmelidir. Bu strateji, rakiplerin kampanyalarından farklı özelliklerle kurgulanmalıdır.

Hedef kitle: Her e-ticaret kampanyasının bir hedef kitlesi olması gereklidir. Hedef kitlede farkındalık oluşturacak bir kampanya stratejisi ile hedef kitledeki potansiyel müşterilerin sadık müşteriye dönüşmesi hedeflenmelidir. Hedef kitle bölümlere ayrılmalı, kampanya, makul zamanda makul bir fiyatlandırma ile sunulmalıdır.

Denge: Başarılı bir e-ticaret kampanyası yönetimi için dengeli bir strateji uygulanmalıdır. Hedef kitlenin belirlenmesinin sonrasında kampanyanın dönemi, ürün stok durumu, fiyatlandırma ve kampanya süresi bir denge politikası ile kurgulanmalıdır. Kampanyaya dahil olacak entegrasyonların kapasiteleri kontrol edilmelidir. Denge etkeni, muhtemel kriz senaryoları için de en uygun çözümler sunar.

Reklam: Kampanyaların olmazsa olmazı reklamdır. Kampanya reklamlarında hedef kitlenin iyi belirlenmesi gerekir. Kampanya tanıtımı yapılırken reklam hedefinin profesyonel bir bakış açısı ile tasarlanması önemlidir.

Görseller: E-ticaret kampanyaları için yapılacak tanıtımlarda resim unsurlar büyük önem arz eder. Kampanya fotoğrafları, grafikleri ya da videolarının kurgusu kaliteli resim içeriklerle yapılmalıdır. Görsel gereçlerin dikkat çekici, heyecan verici ve sürükleyici olmasına dikkat etmek gerekir.

Slogan: E-ticaret kampanyaları için etkili bir slogan belirlenmelidir. Bazen bir slogan, kampanyanın bir anda yayılmasını sağlayabilir. Slogan, kampanyanın içeriğine makul, akılda kalıcı, esprili ve kısa olması gereklidir.

Metin / haber: E-ticaret kampanyalarının tanıtımları için metinsel içerikler ya da haberler hazırlanmalıdır. Metinlerde kampanyanın ayrıntıları ve şartları detaylı olarak anlatılmalıdır. Kampanya tanıtımları için haber de yaptırılabilir. Bunun için e-ticaret kampanyalarını duyuran haber siteleri ile anlaşma yapılabilir.

Süre: Kampanyalar, sınırsız bir sürede düzenlenmez. Her kampanyanın belli bir süresi olması gereklidir. Bazı kampanyalar birkaç gün, bazıları birkaç hafta, bazıları da birkaç ay sürebilir. Ancak kampanyaların sınırlı bir süre için düzenlenmesi ve kampanya duyurularında bu nedene vurgu yapılması önemlidir. Yani kampanyada aciliyet hissi verilmelidir. Bu strateji, müşterilerin daha süratli satın almasını sağlar.

Dşayet: Her kampanya müşterilere bir dşayet sunmalıdır. E-ticaret sitelerinde onlarca kampanya ile karşılaşan müşterilere kampanyanın farklılıkları, sunmuş olduğu fırsatlar ve katacağı dşayet iyi anlatılmalıdır. şayet sunmayan kampanyalar etkin olamayacaktır.


Top